Personel merytoryczny Gminnej Biblioteki Publicznej w Narwi:

  • Anna Andrzejuk-Sawicka – dyrektor biblioteki, starszy bibliotekarz biblioteki w Narwi
  • Alla Siotkowska – starszy bibliotekarz biblioteki w Narwi
  • Katarzyna Grabowska -młodszy bibliotekarz Filii Bibliotecznej w Łosince
  • Joanna Krystyna Szafrańska – młodszy bibliotekarz Filii Bibliotecznej w Trześciance