Stawki za wynajem sali w Bibliotece w Narwi

na podstawie Zarządzenia nr 1/2006 Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Narwi z dnia 2 stycznia 2006 roku, Aneksu Nr 1 z dnia 2 stycznia 2007 roku oraz Aneksu Nr 2 z dnia 1 czerwca 2008 roku do tego zarządzenia.

  • Impreza okolicznościowa typu: stypa itp. odbywająca się w godzinach pracy GBP – 170 zł
  • Inne wynajmy dochodowe: pokazy, prezentacje itp. – ceny negocjowane, nie mniej niż 150 zł
  • Zebrania, szkolenia, konferencje itp. z wyłączeniem zebrań wiejskich – 100 zł
  • Zebrania, szkolenia, konferencje, itp. z funduszy unijnych – ceny negocjowane, nie mniej niż 12 zł/godz.
  • Impreza okolicznościowa do 50 osób typu: komunia, jubileusz, itp. odbywająca się po godzinach otwarcia GBP – 320 zł
  • Wynajem Sali na zajęcia płatne typu lekcje językowe itp. – 12 zł/godz.
  • Wypożyczenie naczyń – 0,20 zł/sztuka
  • Wypożyczenie: obrusów, tac i termosów – 3,00 zł/sztuka

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Narwi
Anna Andrzejuk-Sawicka