Pod hasłem: „JAK WIEŚĆ GMINNA NIESIE: ŚWIAT NIEZNANY - ŚWIAT POZNANY” 27 lipca 2018r.w Gminnej Bibliotece Publicznej w Narwi odbyła się prezentacja projektu realizowanego przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Hajnówce w Ramach Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Oparcie dla osób z zaburzeniami psychicznymi” edycja 2018, który dotyczył osób z terenu Powiatu Hajnowskiego znajdujących się pod opieką Poradni Zdrowia Psychicznego w Hajnówce, ich rodzin oraz uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Hajnówce.

DSC09416

Podczas spotkania można było posłuchać piosenek zespołu muzycznego „Powrót” złożonego z podopiecznych i pracowników Środowiskowego Domu Samopomocy w Hajnówce oraz prelekcji na temat zaburzeń psychicznych, form terapii a także obejrzeć wystawę prac artystycznych wykonanych w pracowniach terapeutycznych przez uczestników.