15 stycznia 2024 r. odbyło się spotkanie autorskie z Ks. Zbigniewem ROSTKOWSKIM – Kanclerzem i Wikariuszem Generalnym Kurii w Drohiczynie, które poprowadził były dyrektor programowy Radia BIAŁYSTOK, obecnie dyrektor Radia AKADERA Politechniki Białostockiej red. dr Krzysztof KURIANIUK. Tego dnia, odbyła się również promocja napisanej przez Kanclerza książki pt. „DZIEJE PARAFII RZYMSKOKATOLICKIEJ W NARWI”. Wśród przybyłych gości, obecnością swą zaszczycili P. Sergiusz MARTYNIUK - prezes Firmy PRONAR, główny sponsor wydania książki z małżonką; Gen. bryg. Dariusz ŁUCZAK – były szef ABW z małżonką Alicją, koledzy z lat szkolnych; Ks. prał. Leszek SKORUPA - dyrektor wydawnictwa JEDNOŚĆ z Kielc, wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Wydawców Katolickich; Ks. Marcin GOŁĘBIEWSKI - dyrektor Centrum Informacji Diecezji Drohiczyńskiej; P. dr Tomasz JASZCZOŁT - pracownik Polskiej Akademii Nauk, konsultant historyczny książki, wielki historyk Podlasia; P. Roman SADOKIERSKI - kolega z lat szkolnych z Hajnówki, członek Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność”; Ks. Dr Tomasz DUSZKIEWICZ - kapelan leśników Diecezji Drohiczyńskiej; P. red. Agnieszka CZARKOWSKA, kierownik Studia Reportażu i Dokumentu Radia BIAŁYSTOK. Przybyli także: Wójt Gminy Narew P. Andrzej Pleskowicz; Starosta Powiatu Hajnowskiego P. Andrzej Skiepko; Ks. Prałat Zbigniew Niemyjski - Dziekan Dekanatu Hajnowskiego; Ks. Dziekan Parafii Prawosławnej w Narwi – Michał Dudicz; Ks. Proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej w Narwi – Krzysztof Dobrogowski; Radny Powiatu Hajnowskiego - P. Roman Ostapczuk; Dyrektorzy Firm: ROLMAK, FARMPASZ i AGRONAR – P. Jolanta i Andrzej Wszeborowscy; Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Narwi - P. Jerzy Ostapczuk; Dyrektor Narwiańskiego Ośrodka Kultury – P. Agata Smoktunowicz; Przedstawiciele Rady Gmin Narew oraz licznie przybyli mieszkańcy naszej gminy i nie tylko. Zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z literaturą, która w najbliższych dniach będzie dostępna do wypożyczenia w naszych Bibliotekach: w Narwi, Łosince i Trześciance.

GALERIA ZDJĘĆ