13 czerwca 2012 roku odbyło się podsumowanie projektu utworzenia sali konferencyjno-szkoleniowej w Gminnej Bibliotece Publicznej w Narwi. Nowa sala konferencyjno-szkoleniowa powstała w ramach realizacji operacji pt. „Doposażenie sali świetlicowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Narwi na potrzeby czytelni oraz sali konferencyjno-szkoleniowej”. Projekt został dofinansowany w ramach małych projektów z Osi 4 – Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.

Otwarcie sali konferencyjno-szkoleniowej

Wniosek o dofinansowanie operacji został złożony do Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Białowieska”, która wdraża Ledera na obszarze swojego działania w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju obszaru LGD „PB”. Celem operacji było podniesienie standardu usług edukacyjnych i społecznych Gminy Narew poprzez utworzenie czytelni oraz sali konferencyjno-szkoleniowej w Gminnej Bibliotece Publicznej w Narwi, z której korzystają wszyscy mieszkańcy Gminy Narew.

otwarcie sali konf2012 02

Zaproszonych gości serdecznie powitała dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Narwi Anna Andrzejuk-Sawicka. Wśród przybyłych znaleźli się między innymi Wójt Gminy Narew Andrzej Pleskowicz, Przewodnicząca Rady Gminy Narew Ewa Urbanowicz, dyrekcja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Narwi oraz członkowie Zarządu LGD Puszcza Białowieska Mirosław Stepaniuk i Eugeniusz Kowalski.

Otwarcie sali konferencyjno-szkoleniowej

Dyrektor biblioteki przedstawiła zebranym prezentację multimedialną dotyczącą projektu oraz jego rezultatów. Podziękowała również osobom zaangażowanym w realizację projektu oraz sponsorom podsumowania projektu.

Otwarcie sali konferencyjno-szkoleniowej

Zebrani obejrzeli występ zespołu Perła działającego przy Narwiańskim Ośrodku Kultury pod dyrekcją Marii Bubka, a także zespołu Art Pronar kierowanego przez Jana Snarskiego. Można też było dokonać degustacji potraw regionalnych przygotowanych przez restauracje „Brzozowy Gaj” oraz „Piekielna Kuchnia”.

W ramach podsumowania projektu „Doposażenie sali świetlicowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Narwi na potrzeby czytelni oraz sali konferencyjno - szkoleniowej” został wydany folder promujący nową salę konferencyjno-szkoleniową w bibliotece w Narwi. Folder został wydany dzięki wsparciu finansowemu Banku Spółdzielczego w Narwi.

logo leaderlogo leader pllogo prowlogo lokalna grupa działania

GALERIA ZDJĘĆ