11 czerwca 2011 roku odbyło się w Łosince uroczyste otwarcie świetlicy wiejskiej, która została odremontowana przy dofinansowaniu z funduszy Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. Remont zewnętrzny świetlicy został zrealizowany w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”, natomiast wnętrze świetlicy odremontowano w ramach Osi 4 Leader z tzw. małych projektów.

Otwarcie świetlicy w Łosince 

Przybyłych do świetlicy gości powitała dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Narwi Anna Andrzejuk-Sawicka, gdyż to właśnie biblioteka była organizatorem otwarcia świetlicy wiejskiej w Łosince. Wśród gości znaleźli się min. Mikołaj Janowski - radny Sejmiku Województwa Podlaskiego, Mirosław Stepaniuk - prezes LGD Puszcza Białowieska oraz Wójt Gminy Narew Andrzej Pleskowicz. Na wstępie przedstawione zostały cele i rezultaty zadań realizowanych na obszarze Gminy Narew w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju obszaru LGD "Puszcza Białowieska". Następnie księża Parafii Prawosławnej w Łosince: ks. Jerzy Kos oraz ks. Aleksy Kulik dokonali uroczystego wyświęcenia budynku świetlicy wiejskiej. Na zakończenie ceremonii proboszcz parafii w Łosince życzył wszystkim zebranym aby obiekt ten służył jak najdłużej lokalnej społeczności wiejskiej.

Otwarcie świetlicy w Łosince

W dalszej części uroczystości zaprezentowały się zespoły artystyczne działające w Gminie Narew. Artystów zabawnie i z humorem witali prowadzący imprezę Zenek, Józek i Gienek, czyli Ania Kiełbaszewska, Julita Kononiuk i Emilia Masajło.

Otwarcie świetlicy w Łosince 

Na scenie wystąpiły zespoły wokalne działające przy Narwiańskim Ośrodku Kultury pod kierownictwem Marii Bubka – dziecięca grupa wokalna NOK oraz młodzieżowy zespół Perła. Swój repertuar zaprezentowały także zespoły Narva oraz Art Pronar. Przybyli goście mogli też wysłuchać kilku utworów w wykonaniu zespołu Podlaszanki.

Otwarcie świetlicy w Łosince 

Na scenie nie mogło zabraknąć również zespołów z Łosinki. Publiczności zaprezentowały się chóry Zaranoczka i Ramonka oraz nowo powstały zespół Harmoń. Zespoły te działają przy Parafii Prawosławnej w Łosince pod kierownictwem Marii Bubka.

Otwarcie świetlicy w Łosince 

Po zakończeniu części artystycznej głos ponownie zabrała dyrektor GBP Anna Andrzejuk-Sawicka, która podziękowała wszystkim występującym zespołom, a także osobom zaangażowanym w przygotowanie uroczystości. Szczególne słowa podziękowania zostały przekazane dla Pana Mirosława Predko oraz Pana Andrzeja Romaniuka, a także dla członków rady sołeckiej Łosinki. Głos zabrał również Wójt Gminy Narew Andrzej Pleskowicz, który podziękował wszystkim osobom zaangażowanym w realizację remontu świetlicy wiejskiej w Łosince. Imprezę zakończyła zabawa wiejska, na której przygrywały zespoły Narva oraz Art Pronar.

Otwarcie świetlicy w Łosince 

Program Leader jest wdrażany na naszym terenie przez Lokalną Grupę Działania Puszcza Białowieska, która realizuje tzw. Lokalną Strategię Rozwoju obszaru LGD PB. Strategia ta wyznacza trzy główne cele rozwoju obszaru LGD „Puszcza Białowieska”. Są to:

  • Rozwój turystyki bazującej na walorach przyrodniczych i kulturowych regionu Puszczy Białowieskiej.
  • Zrównoważone różnicowanie działalności gospodarczej w oparciu o lokalne zasoby.
  • Rozwój kapitału społecznego.

Celem projektu remontu świetlicy w Łosince było podniesienie standardu usług społecznych i kulturalnych w miejscowości Łosinka oraz wzmocnienie aktywności jej mieszkańców. Przyczyni się to do rozwoju kapitału społecznego obszaru LGD „Puszcza Białowieska”, co stanowi jeden z głównych celów Lokalnej Strategii Rozwoju.

logo leaderlogo leader pllogo prowlogo lokalna grupa działania

GALERIA ZDJĘĆ

Zrealizowane projekty

Remont świetlicy wiejskiej w Łosince (w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”)

 Remont świetlicy w Łosince – roboty wewnętrzne (w ramach Leadera z tzw. małych projektów)