30 listopad 2019r. – Gminna Biblioteka Publiczna w Narwi przy współpracy z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zorganizowała Dzień Profilaktyki Uzależnień z uwzględnieniem problemu: dopalaczy, narkotyków, alkoholu i przemocy. W ramach tego przedsięwzięcia rozpropagowano ulotki, rozwieszono plakaty oraz odbyła się pogadanka na temat uzależnień oraz indywidualnego podejścia do drugiego człowieka, braku agresji, kształtowania silnej więzi rodzinnej. Dodatkowo odbyły się warsztaty plastyczne w Gminnej Bibliotece Publicznej, połączone z organizacją konkursu pod hasłem „ŻYCIE BEZ UZALEŻNIEŃ JEST PIĘKNE”. Najlepsze prace zostały wyróżnione a nagrodą dla wszystkich uczestników była wycieczka w dniu 7 grudnia do Muzeum w Bielsku Podlaskim i kina w Białymstoku na Film „Ratujmy Florę”. Dużym wsparciem ze strony GKRPA był zakup materiałów na warsztaty plastyczne, nagród rzeczowych oraz biletów wstępu.