W 2010 roku Gminna Biblioteka Publiczna  w Narwi przystąpiła do programu Akademia Orange dla bibliotek, który ma na celu propagowanie Internetu i nowoczesnych technologii informacyjnych, jako narzędzi edukacji.

Akademia Orange dla bibliotek 

Biblioteka Publiczna uzyskała dotację wysokości 4730,94zł, która została przeznaczona na pokrycie kosztów użytkowania Internetu w bibliotece głównej i jej filiach. Zostały również zakupione ksiązki o tematyce edukacyjno-informatycznej. Biblioteka prowadzi  edukację czytelniczą i medialna dla szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, w której wykorzystuje się Internet. W 2010 roku z bezpłatnych publicznych punktów dostępu do Internetu w bibliotece skorzystały 5474 osoby.