Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europa inwestująca w obszary wiejskie

logo unii europejskiejlogo programu rozwoju obszarów wwiejskichlogo leaderlogo leader pl

Projekt „Remont i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Trześciance”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

We wrześniu 2011 Gmina Narew zakończyła remont świetlicy w Trześciance w ramach projektu pn. „Rozbudowa i remont świetlicy wiejskiej w Trześciance”. Projekt został dofinansowany w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.

 Remont świetlicy w Trześciance

Celem projektu było podniesienie standardu usług społecznych i kulturalnych oraz wzmocnienie aktywności mieszkańców wsi poprzez remont świetlicy wiejskiej w Trześciance. Cel operacji jest zgodny z celem działania określonym w PROW. Operacja wpłynie na poprawę jakości życia mieszkańców Trześcianki i okolicznych wsi, którzy będą mogli na co dzień korzystać z odremontowanej  i bardziej funkcjonalnej świetlicy wiejskiej, a także uczestniczyć w gminnych uroczystościach kulturalnych organizowanych w świetlicy w Trześciance.

 Remont świetlicy w Trześciance

W ramach projektu wykonano następujące prace remontowe budynku świetlicy w Trześciance:

  • Remont części socjalnej budynku świetlicy.
  • Remont pomieszczenia kuchni.
  • Remont części OSP.
  • Rozbudowa budynku świetlicy.
  • Remont pokrycia dachowego oraz modernizacja elewacji budynku świetlicy.
  • Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej.
  • Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania, instalacji elektrycznej oraz instalacji odgromowej.

 Remont świetlicy w Trześciance

Całkowita wartość projektu wynosi 212 771,50 zł, wartość kosztów kwalifikowalnych to 149 792,93 zł. Dofinansowanie projektu ze środków Unii Europejskiej wynosi 74 896 zł co stanowi 50% kosztów kwalifikowalnych operacji. Wkład własny Gminy Narew to 137 875,50 zł.

GALERIA ZDJĘĆ