Fundacja ING Dzieciom z Bielska Białej utworzyła w naszej gminie dwie świetlice internetowe, które powstały w Filiach Bibliotecznych w Łosince i w Trześciance. 25 stycznia 2012 Gminną Bibliotekę Publiczną w Narwi oraz jej filie odwiedzili fundatorzy utworzonych świetlic internetowych. Byli to Prezes Fundacji Pan Andrzej Josiek oraz Stanisław Błotko, a także Dyrektor ING Banku Śląskiego w Białymstoku Pan Grzegorz Rzemek. Obecnością swą zaszczycili również Wójt Gminy Narew Andrzej Pleskowicz oraz Przewodnicząca Rady Gminy Narew Ewa Urbanowicz.

Świetlice internetowe ING 

Świetlice internetowe ING to jeden z programów realizowanych przez Fundację ING Dzieciom, która pomaga wyrównywać szanse edukacyjne dzieci i młodzieży i ułatwia ich start w życie zawodowe. Dzieci otrzymują nie tylko możliwość ciekawego spędzania wolnego czasu, ale też pomoc w realizacji zadań szkolnych i pozaszkolnych.

GALERIA ZDJĘĆ