logo pol ameryk fund wolnlogo dzialaj lokalnielogo epblogo akad rozw filantrop

Na przełomie roku 2011 i 2012 w Gminnej Bibliotece Publicznej w Narwi realizowany był projekt pt. „Żyj kolorowo – marzenia najbarwniejsze miej”. Projekt ten został zrealizowany w ramach programu Działaj Lokalnie VII wdrażanego przez Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska.

W ramach projektu osoby dorosłe z Gminy Narew uczestniczyli w następujących zajęciach warsztatowych:

Trwałym rezultatem projektu była wystawa prac w Gminnej Bibliotece Publicznej w Narwi wykonanych podczas warsztatów, którą można było zwiedzać w godzinach pracy biblioteki. Opracowano też folderek opisujący realizację projektu oraz zbiór przepisów potraw regionalnych, który otrzymali wszyscy uczestnicy.

PODSUMOWANIE PROJEKTU

Projekt „Żyj kolorowo – marzenia najbarwniejsze miej” zrealizowało Koło Przyjaciół Biblioteki działające przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Narwi. Był on współfinansowany ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach programu Działaj Lokalnie VII, który wdraża Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska.