Realizowane projekty

Projekty i programy realizowane przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Narwi.

Remont świetlicy w ŁosinceW kwietniu 2011 roku Gmina Narew zakończyła remont świetlicy w Łosince w ramach projektu pn. „Remont świetlicy wiejskiej w Łosince – roboty wewnętrzne”. Projekt został dofinansowany w ramach małych projektów z Osi 4 – Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. Wniosek o dofinansowanie operacji został złożony do Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Białowieska”, która wdraża Ledera na obszarze swojego działania w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju obszaru LGD „PB”.

Akademia Orange dla bibliotekW 2010 roku Gminna Biblioteka Publiczna  w Narwi przystąpiła do programu Akademia Orange dla bibliotek, który ma na celu propagowanie Internetu i nowoczesnych technologii informacyjnych, jako narzędzi edukacji.

Remont świetlicy w ŁosinceGminna Biblioteka Publiczna w Narwi zrealizowała projekt pt. „Remont świetlicy wiejskiej w Łosince”, którego głównym celem było podniesienie standardu usług społecznych i kulturalnych oraz wzmocnienie aktywności mieszkańców wsi poprzez remont świetlicy wiejskiej w Łosince. 4 sierpnia 2009 roku w Urzędzie Marszałkowskim w Białymstoku została podpisana umowa o dofinansowanie projektu, który został dofinansowany z funduszy Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”.

logo dzialaj lokalnieNa przełomie  2009 i 2010 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Narwi realizowała kolejny cykl warsztatów pod hasłem „Stare i nowe spotkania warsztatowe”.Warsztaty były skierowane tym razem do osób dorosłych.

logo dzialaj lokalnieGminna Biblioteka Publiczna w Narwi oraz Koło Przyjaciół Biblioteki zorganizowały w roku 2008 cykl warsztatów dla dzieci i młodzieży, pod hasłem: "Było - nie minęło..." – czyli jak zainteresować młodzież kulturą i sztuką ludową.

Centrum kształcenia Wioska InternetowaW maju 2008 roku w ramach projektu "Wioska internetowa - kształcenie na odległość na terenach wiejskich" w Gminnej Bibliotece Publicznej w Narwi zostało uruchomione CENTRUM KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ.

logo dzialaj lokalnieGminna Biblioteka Publiczna w Narwi zorganizowała cykl warsztatów dla młodzieży pod hasłem "Było - nie minęło..." – czyli jak zainteresować młodzież kulturą i sztuką ludową.